Privacy policy

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Phần mềm quản lý phòng khám nha khoa DEPA Clinic, phần mềm quản lý phòng kỹ thuật nha khoa DEPA Lab, và trang thông tin nha khoa depa.vn (sau đây gọi chung là DEPA) tiến hành thu thập thông tin từ các cá nhân và tổ chức sử dụng DEPA.

Phạm vi thông tin thu thập bao gồm: Email, điện thoại, tên đăng nhập, địa chỉ của Khách hàng.

Khách hàng ở đây bao gồm:

 • Cá nhân và tổ chức đăng ký thành viên tại trang thông tin nha khoa https://depa.vn
 • Phòng khám nha khoa đăng ký sử dụng phần mềm DEPA Clinic
 • Phòng kỹ thuật nha khoa đăng ký sử dụng phần mềm DEPA Lab

Các thông tin nêu trên là thông tin mà DEPA cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và DEPA sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho DEPA về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

DEPA sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp nhằm:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và DEPA.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng vào bất cứ mục đích nào khác ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại DEPA.
 • DEPA có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của DEPA.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

CÔNG TY TNHH MTC PHARMA

Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 7108 0099

Email: depa@mtcorp.vn

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên DEPA Clinic được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của DEPA Clinic. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. DEPA Clinic cam kết:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, DEPA Clinic sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.